Algemene voorwaarden kinderyoga - ZenZo Yoga

Algemene voorwaarde kinderyoga

Deelname aan kinderyoga lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarde. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door docente. Dit gebeurd in goed overleg met de ouders/verzorgers.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier. Dit vindt u op de website www.Zenzoyoga.nl of u kunt telefonisch aanvragen. Verzoek hierbij is om lichamelijke en/of Psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal ZenZo Yoga in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken. Indien er per direct geen plaats is, zal uw kind op de wachtlijst komen. U wordt hierover geïnformeerd. Mocht u hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan verzoekt ZenZo Yoga u dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Cursusgeld

Het cursusgeld staat vermeld in de meest recente flyer en/of website. Het cursusgeld dient vooraf te worden betaald, wanneer een ouder/verzorger zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

Als uw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dient u dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les telefonisch door te geven. De les kan niet ingehaald worden, maar een broer(tje)/zus(je) of vriendje/vriendinnetje kan dan aan de les deelnemen. Indien uw kind voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. Ook hierbij verzoekt ZenZo Yoga dit tijdig door te geven.

Bereikbaarheid van de ouder(s)/verzorger(s)

Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat ZenZo Yoga u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer en evt. telefoonnummer van uw werk, waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In geval van tussentijdse wijzigingen verneemt ZenZo Yoga dit graag van u.

Betaling

De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 1 week voorafgaande aan de eerste les is voldaan.

Brengen en halen

ZenZo Yoga verzoekt u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is (5 á 10 minuten voor aanvang van de les), zodat op tijd met de les gestart kan worden. Indien uw kind meer dan 5 minuten te laat is, kan uw kind niet meer aan deze les deelnemen. Het is te storend voor de les aangezien de les altijd met ontspanningsoefeningen begint.

Misdragen

Wanneer een leerling zich tijdens een les misdraagt, behoudt de docent zicht het recht voor de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.

Kleding

Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij makkelijk kan bewegen (bv. Trainings- of joggingbroek en een T-shirt). In de winter zijn sokken met anti-slipzool aan te raden. Yogamatten zijn aanwezig.

Mededelingen

Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie mee naar huis. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld.

Ongevallen en aansprakelijkheid

ZenZo Yoga is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefenen van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. ZenZo Yoga stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouder(s) en/of verzorger(s). ZenZo Yoga stelt de ouder(s) en/of verzorger(s) aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van ZenZo Yoga.

Opleiding

De docent van ZenZo Yoga, heeft de “Kinderyoga Docentenopleiding” gevolgd bij Helen Purperhart van de Jip & Jan Academie in Almere.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt ZenZo Yoga dat graag van u. ZenZo yoga is bereikbaar via de mail: info@zenzoyoga.nl of via telefoonnummer: 06-55173021

Lesrooster