PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Zenzo Yoga kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Zenzo Yoga, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Zenzo Yoga verstrekt. Zenzo Yoga kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw betaalgegevens

WAAROM Zenzo Yoga GEGEVENS NODIG HEEFT
Zenzo Yoga verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Zenzo Yoga uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Zenzo Yoga GEGEVENS BEWAART
Zenzo Yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET DERDEN
Zenzo Yoga verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Er is een samenwerking met de website fitmanager waarmee persoonsgegevens worden gedeeld voor het uitvoeren van de dienstverlening.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Zenzo Yoga worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Zenzo Yoga gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Zenzo Yoga maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zenzo Yoga bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Zenzo Yoga te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Zenzo Yoga heeft hier geen invloed op.
Zenzo Yoga heeft Google geen toestemming gegeven om via Zenzo Yoga
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar <E-MAILADRES>. Zenzo Yoga
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Voorbeelddocument privacyverklaring – Hosting2GO

BEVEILIGEN
Zenzo Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zenzo Yoga maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zenzo Yoga
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zenzo Yoga op via
info@zenzoyoga.nl. zenzoyoga.nl is een website van Zenzo Yoga.

Lesrooster